Hepatit B-virus (HBV), antigen och antikroppar

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Serologi
Remissuppgifter Akut hepatit/infektionsmisstanke, tidigare känd patient där kontroll/uppföljning önskas, skickskada, immunitetskontroll.
Indikation
  • Akut hepatit utan känd genes (även diagnostik av hepatit A och hepatit C rekommenderas).
  • Akut eller kronisk hepatit av okänd orsak: Beställ HBs-antigen och anti-HBc
  • Uppföljning av kronisk hepatit B: Beställ HBs-antigen och anti-HBc.
    Ange ”uppföljning av hepatit B-infektion” i anamnes och önska HBe-antigen, anti-HBe, och ev. anti-HBs.
  • Immunitetskontroll där hepatit B-status är okänd: Beställ anti-HBs och anti HBc.
  • Immunitetskontroll efter vaccination mot hepatit B-virus: Beställ anti-HBs.
  • Blodsmittekontroll, t.ex. vid stickskador: Beställ enligt rutin i respektive region.
Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn ska serum avskiljas före transport.

Svarsrutin

Svar lämnas efter 1-3 vardagar.

Rutinmässigt undersöks HBs-antigen-positiva prov för HBe-antigen och anti-HBe. Om patienten inte är känd sedan tidigare kompletteras också med anti-HBc IgM samt ibland med anti-HBs. Laboratoriet lägger till de antikroppsanalyser som krävs för att kunna göra en bedömning av analysresultatet. Positiva svar kommenteras.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

10 december 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00