Hepatit B, DNA (B-)

System B-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium

Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi
tel. 08-123 191 20 

Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Serologiskt resultat avseende hepatit B skall anges. Information om eventuellt tidigare utfört hepatit B-DNA-test.
Indikation/Bedömning

Icke immunkompetent patient som kan ha starkt fördröjd serokonvertering.
Kontroll av behandling. Kontroll av svårbedömd antikroppstest.

Material/Provtagning

Ett fyllt 5 mL EDTA rör (lila propp) krävs.   

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyla.
Bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutiner Svar anges i IU/ml.
Svar lämnas efter 1-3 arbetsdagar.
Övrigt Smittsamhetsbedöming, inför behandling, behandlingskontroll.
Anmälningsplikt föreligger.
Ackrediterad Ja

 

Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi, 
tel. 08-123 191 20 - See more at: http://www.aleris.se/Har-finns-vi/Stockholm/Medilab/Aleris-Medilab/Analysforteckning/A2/Abscess-allman-odling/#sthash.VJvGawSY.dpuf
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00