Hepatit B-virus (HBV)-DNA

System B-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet

Pappersremiss Mikrobiologi
Indikation
  • Icke immunkompetent patient som kan ha starkt fördröjd serokonvertering.
  • Kontroll av behandling. Kontroll av svårbedömd antikroppstest.
Provtagning och övrig information Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar.
 
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00