Hepatit A, antikroppar (S-)

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Aktuell frågeställning. Ange akut hepatit eller immunitetskontroll. Vid akut hepatit, ange smittkälla och/eller utlandsvistelse.
Indikation/Bedömning

Misstanke om akut hepatit A-infektion. Immunitetskontroll.
Vid kontroll av immunitet, begär endast IgG-analys.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.
Svarsrutin Svar lämnas efter 1 - 3 dygn. Positiva svar kommenteras.
Anmälningsplikt föreligger
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00