Hepatit A-virus, antikroppar

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Serologi
Remissuppgifter Aktuell frågeställning: akut hepatit eller immunitetskontroll. Vid akut hepatit, ange smittkälla och eventuell utlandsvistelse.
Indikation
  • Misstanke om akut hepatit A
  • Immunitetskontroll avseende hepatit A-virus (endast IgG).
Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.
Svarsrutin

Svar lämnas efter 1-3 vardagar.

Positiva svar kommenteras.

Anmälningsplikt föreligger

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00