Helicobacter pylori, antigen i faeces

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom, antibiotikabehandling. Ange om provet varit fryst.
Indikation/Bedömning

Misstanke om infektion med Helicobacter pylori eller uppföljning av behandling av infektion.

För att provsvaret ska vara tillförlitligt bör provet tas tidigast fyra veckor efter behandling med antibiotika eller protonpumpshämmare.

Material/Provtagning

Sterilt plaströr utan tillsats med sked, transporthylsa om provet postas.

Fem skedar faeces förs ner i röret. Se anvisning >>

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör anlända till laboratoriet inom 24 timmar, men kan förvaras upp till 72 timmar i kyl. Prov som inte beräknas nå laboratoriet inom ovanstående tidsram, fryses i -20 grader C i väntan på transport.

Svarsrutin Svar lämnas 2-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00