Helicobacter pylori, antigen i faeces

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Kliniska symtom, antibiotikabehandling. Ange om provet varit fryst.
Indikation

Misstanke om infektion med Helicobacter pylori eller uppföljning efter behandling av infektion.

För att provsvaret ska vara tillförlitligt bör provet tas tidigast fyra veckor efter behandling med antibiotika eller protonpumpshämmare.

Material/Provtagning

Sterilt plaströr utan tillsats med sked, transporthylsa om provet postas.

Fem skedar faeces förs ner i röret. Se anvisning Patientanvisning.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör anlända till laboratoriet inom 24 timmar, men kan förvaras upp till 72 timmar i kyl. Prov som inte beräknas nå laboratoriet inom ovanstående tidsram, fryses i -20 °C i väntan på transport.

Svarsrutin Svar lämnas 2-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00