Helicobacter pylori-biopsi, odling

System  
Specialitet Klinisk Mikrobiologi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Material/Provtagning  Se KUL,
Vävnad, biopsi, mikrobiologisk diagnostik
Obs! Sspeciella transportrör krävs: Helicobacter biopsirör. Beställes från SYNLAB Medilab.
Skicka provet samma dag till KUL! 
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00