HIV, antigen och antikroppar

Indikation

Misstanke om infektion med hiv

Stickskada

Visumansökan

Hälsokontroll

Infertilitetsutredning

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab

Metod

Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA).

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Serologi.

Beställ: HIV-screen, antigen och antikroppar
Ingående analyser: HIV-ag, HIV-ak

Ange tidpunkt för misstänkt expositionstillfälle. Hivinfektion kan upptäckas tidigast 10-20 dagar efter exposition. Säkerställ att kontaktinformation finns vid beställning eftersom laboratoriet lämnar telefonsvar vid positiva fynd. 

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter.
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion).

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör.

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Prov som skickas via post ska hällas av och transporteras i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. Vid positivt resultat utförs konfirmerande undersökning på referenslaboratorium. Svar på konfirmerande test lämnas efter 2-3 vardagar.

Positiva svar kommenteras.

Positiva svar telefonbesvaras.

För uteslutande av provförväxling bör alltid kontrollprov tas vid positivt hiv-test.

Hivinfektion kan upptäckas tidigast 10-20 dagar efter exposition. Uppföljning av negativt hivtest bör ske 6 veckor efter misstänkt exposition.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Hivinfektion ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00