HIV, antigen + antikroppar (S-)

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Klinisk misstanke och eventuellt smittotillfälle bör anges eftersom detta påverkar bedömningen av testen.
Indikation/Bedömning

Misstanke om HIV-infektion.
Stickskada, exponerad.
Visumansökan.
Hälsokontroll. 

Positiv HIV-test kan upptäckas 10 – 20 dagar efter exponeringstillfället.
Uppföljning av negativ test bör ske efter 6 veckor.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.

Svarsrutin Svar lämnas efter 1-2 arbetsdagar.
Om den första testen visar positivt resultat utförs konfirmerande undersökning. Den utförs på referenslaboratorium och tar ytterligare ca 2-3 arbetsdagar.
För de fall som besvaras positivt tas telefonkontakt med behandlande läkare. För uteslutande av provförväxling bör alltid kontrollprov tas vid positivt HIV-test.
Övrigt Anmälningsplikt och kontaktspårningsansvar råder för behandlande läkare.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00