Gonokocker (Neisseria gonorrhoeae), DNA

Neisseria gonorrhoeae, DNA

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom, smittspårning. Patientidentitet kan kodas om patienten så önskar. Resultat från kodade remisser är dock svåra att ta fram i efterhand. 
Indikation/Bedömning

Symtom, partnerspårning, infertilitetsutredning. Analysen utförs med PCR som direkt påvisar Neisseria gonorrhoeae-DNA. Alla positiva PCR-prov skall kontrolleras med odling så antibiotikaresistens och epidemiologisk typning kan utföras. Vid behandlingskontroll skall alltid odling utföras.

Material/Provtagning

Förpackning innehållande transportrör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne, (Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®).

Provtagningslokaler väljs utifrån den sexuella praktiken. Rutinmässigt rekommenderas cervix-prov/vaginalprov, eventuellt i kombination med urin från kvinnor och urinprov från män.

PCR-analys av gonokocker och Chlamydia trachomatis kan utföras från samma prov.

Kvinnor

Urinprov

Patienten ska inte ha kastat vatten de senaste två timmarna.
- Första portionen urin samlas i en ren mugg. 
- C:a 3 mL av urinen förs över till transportröret med orange kork med hjälp av pipetten som medföljer kitet.
-Kontrollera att nivån efter tillsats av urin når upp till fönstret på transportröret.
OBS! Urinens nivå får inte vara under eller ovanför fönstret.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker 

Cervixprov

- Rengör portio med en bomullspinne som sedan slängs.
- För provtagning används provtagningspinnen i kitet. För in den bomullsförsedda ändan av pinnen i endocervix.
- Rotera pinnen 15 – 30 sekunder.
-Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
-Skruva på locket noggrant så transportröret inte läcker.

Vaginalprov (även självprovtagning)

Se anvisning

- För in provtagningspinnen som medföljer kitet c:a 4 cm in i vagina.
- Rotera pinnen utmed vaginalväggen i 15 – 30 sekunder.
-Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker. 

Urinprov + cervix-/vaginalprov

- Urinprov tages enligt ovan i uppsamlingskärl.
- Cervix-/vaginalprov tages som beskrivs ovan med provtagningspinnen som medföljer kitet.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Tillsätt därefter c:a 3 mL av urinprovet med pipetten.
- Kontrollera att nivån efter tillsats av urin når upp till fönstret på transportröret.
OBS! Urinens nivå får inte vara under eller ovanför fönstret.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Män

Urinprov

Provet tas enligt ovan vad som beskrivs som urinprovtagning för kvinnor.

Kvinnor och män

Rektumsekret

-Provtagning sker via proctoskop (OBS! Inget handskslem).
- Snurra provtagningspinnen mot slemhinnan.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Svalgsekret

- Rotera pinnen mot bakre svalgväggen.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Ögonsekret

- Flouresceinsalva/droppar får ej användas innan provtagning.
- Torka bort ev. purulent sekret.
- Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl eller rumstemperatur upp till 14 dagar i väntan på transport.

Svarsrutin

Svar lämnas 1-4 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet. 

Övrigt Analysen utförs alltid tillsammans med Chlamydia trachomatis PCR.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00