Fritt T4 (S-)

Tyroxin fritt

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke på rubbad tyreoideafunktion eller vid terapikontroll.
Provtagning för analys av S-TSH och S-fT4 vid kontroll av tyroxinbehandling, bör utföras på morgonen innan patienten tar sin Levaxindos (24 timmar efter senaste dos).

Vid påbörjad tyroxinbehandling samt vid dosändring bör mätning av S-TSH och fT4 utföras tidigast sex veckor senare, eftersom det tar lång tid innan TSH-koncentrationen stabiliseras.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.
Se info >>
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
  Ålder  Referensintervall   
0-12 mån Flickor 8,4-15
                   Pojkar 10-17
1-5 år        Flickor 10-14
                   Pojkar 9,3-15
 6-10 år   9,3-14
11-20 år 8,4-14
> 20 år 7,6 - 16

pmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03579
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00