Fritt T3 (S-)

Trijodtyronin fritt

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke på rubbad tyreoideafunktion eller vid terapikontroll.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugeras inom 4 timmar.
Serum är hållbart 5 dygn i rumstemperatur, därefter skall provet hällas av och frysas.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
  Ålder  Referensintervall   
0-12 månader 3,4-7,6
1-5 år      4,3-7,2
6-10 år             4,4-6,8
11-14 år  Flickor 3,4-6,5
                 Pojkar 3,7-6,9
15-20 år  Flickor 3,3-5,8
                 Pojkar 2,9-6,8
> 20 år 3,6-6,3

pmol/L

Referens: Chan MK, et al. Clin Biochem 2009;42:885-91

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03625
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00