Folat (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning Utredning av makrocytär anemi och malabsorption.
Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
Serum ska vara hemolysfritt.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

7,0 - 45 nmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU02070
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00