Finnålspunkat (av insändare själv utförd punktion)

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd patologi och cytologi, tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt-M0010
Material/Provtagning

Utstryk görs tunt.
Försök undvika tillblandning av blod.
Om cystvätska erhållits vid punktion insändes denna i provrör utan fixering.
Vid blodig vätska tillsätt några droppar heparin.

Ingen fixering, lufttorkas.

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00