Faecesodling

System F-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Ev utlandsvistelse (land) eller misstänkt smittkälla, insjukningsdag. Vid tidigare positiv odling kan ”uppföljning” kryssas i och tidigare fynd anges.
Indikation/Bedömning

Misstanke om infektion av salmonella, shigella, yersinia, campylobacter, aeromonas eller plesiomonas. Vid önskemål om annan patogen t.ex. EHEC, EPEC, EIEC eller ETEC, var god ange det.

Material/Provtagning

Bakt.set med rosa kork.Transporthylsa för prov som skickas med post.
Patienten instrueras att använda ett uppsamlingspapper i toaletten eller ett väl rengjort kärl varifrån provet tas med provtagningspinnen. Pinnen stoppas sedan i transportmediumröret och bryts av vid skåran. Korken skruvas på ordentligt.
Se vidare info >>
2 - 3 provtagningar från olika dagar rekommenderas.


.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet samma dag, annars är risken stor för falskt negativa odlingar avseende shigella.

Svarsrutin

Svar lämnas 2-4 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet. Fynd av Shigella telefonbesvaras. Vänligen ange lämpligt telefonnummer.

Övrigt Anmälningsplikt föreligger för salmonella, shigella, campylobacter och yersinia.
Rutinmässigt utförs resistensbestämning endast för shigella, för övriga patogener endast på särskild begäran.
Alla isolat av shigella och salmonella från inhemskt smittade patienter skickas till Smittskyddsinstitutet för typning av epidemiologiska skäl.
Undersökning för toxinbildande E coli (t ex EHEC) utförs av annat ackrediterat laboratorium.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00