Faecesodling (Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas och Plesiomonas)

System F-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Ev. utlandsvistelse (land) eller misstänkt smittkälla, insjukningsdag, information om uppföljningsprov och tidigare fynd.
Indikation

Misstanke om infektion med Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas eller Plesiomonas.

Observera att tarmpatogena Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EIEC) inte påvisas med faecesodling utan behöver beställas separat.

Provtagning

Bakt.set med rosa kork. Använd transporthylsa vid skickning av prov. För korrekt diagnostik rekommenderas 2-3 prov, från olika dagar.

Patienten instrueras att använda ett uppsamlingspapper i toaletten eller ett väl rengjort kärl varifrån provet tas med provtagningspinnen. Pinnen stoppas sedan i transportmediumröret och bryts av vid skåran. Korken skruvas på ordentligt. Se Patientanvisning

Hantering/Hållbarhet

Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet samma dag, annars är risken stor för falskt negativa odlingar avseende Shigella.

Svarsrutin

Svar lämnas 2-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. Fynd av Shigella telefonbesvaras. Vänligen ange telefonnummer.

Övrigt

Anmälningsplikt föreligger för Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia.

Rutinmässigt utförs resistensbestämning endast för Shigella. För övriga patogener utförs resistensbestämning på begäran.

Samtliga isolat av Shigella och Salmonella från inhemskt smittade patienter skickas till Folkhälsomyndigheten för typning av epidemiologiska skäl.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00