Erytropoetin, S-

EPO

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av polycytemia vera (PCV). För patienter med Hb >170 g/L (män) respektive >160 g/L (kvinnor) eller EVF >0,52 (män) respektive >0,48 (kvinnor), rekommenderas i nationella riktlinjer analys av S-EPO för utredning av PCV. S-EPO som är patologiskt låga eller i nedre normalområdet talar för PCV medan förhöjt S-EPO talar för sekundär polycytemi.

Material/Provtagning Gelrör, gul propp. 
Serum ska vara hemolysfritt.

 
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall 2,6 - 18,5 IE/L
Ackrediterad  Nej
EDI-kod  NPU04013
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00