Elastas (F-)

Elastas

System F-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning F-Elastas ger ett mått på den exokrina pankreasfunktionen. Låga nivåer tyder på pankreasinsufficiens.
Material/Provtagning

Fecesrör eller fecesburk med sked inklusive transporthylsa.

Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar

Hantering/Hållbarhet

Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar

Referensintervall

Se svar.

Senast uppdaterad

26 oktober 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00