ESBL-producerande bakterier (inklusive ESBLcarba), screening

System F-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter

OBS! Om även allmän odling önskas ska sådant prov skickas separat med egen remiss.

 

ESBLscreening består av två analyser:

  1. ESBL (inklusive ESBLcarba) screening
    2. ESBLcarba screenig – analysen kan användas vid vid smittspårning där ett indexfallet av ESBLcarba är känd.
Uppgift om bakterie (t.ex E.coli, Klebsiella pneumoniae, Acinteobacter eller P.aeruginosa) samt ev. annan viktig information för att smittspårningen ska bli effektiv t. ex bakteriens MIC för meropenem ska anges på remissen. Bakteriens MIC för meropenem är särskilt viktig vid MIC < 0,25mg/L då alternativ diagnostik kan behövas för säker diagnostik. Laboratoriet där indexbakterien hittades eller Vårdhygien i respektive landsting kan hjälpa till med dessa uppgifter.
Indikation/Bedömning

Bakterier som producerar ESBL och ESBLcarba, d.v.s. betalaktamas med utvidgat spektrum (t.ex av karbapenemas-typ), utgör ett växande antibiotikaresistensproblem.

Handlingsprogram för Stockholm med rutiner för screening, uppföljning, smittspårning etc för anmälningspliktiga resistenta bakterier finns här.
För övriga landsting finns information i respektive smittskydd/vårdhygien.

Screeningodling kan t.ex vara aktuell:

  1. efter vård utomlands (ESBL, inklusive ESBLcarba)
  2. odling av medpatienter för smittspårning kring ett indexfall
Vid smittspårning ska information om bakterie kring vilken smittspårning sker anges på remissen, se ovan speciella remissuppgifter. Vi behöver också få information om hur många screeningodlingar som planeras. Viktig uppgift för oss för att vi ska kunna beställa hem media för screening. Telefon SYNLAB Medilab 08-123 191 20
Material/Provtagning

Faeces

Bakt.set med rosa kork.
Pinnen doppas direkt i faeces som samlats på ett papper eller i ett kärl. Stoppa pinnen i transportröret.Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken ordentligt.Ytterligare provtagningsmaterial/ provlokaler kan tillkomma vid önskemål från Vårdhygien. Vid screeningodling från sår, urin etc var god se respektive provtagningsanvisning för information om provtagning/provmaterial.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin

Svar lämnas vanligen efter 1– 4 dygn. Negativa provsvar kan ofta lämnas snabbare än positiva.
Vid smittspårning kring ESBLcarba anges normalt endast ESBLcarba fyndet i provsvaret.

Övrigt Ytterligare provtagningsmaterial/ provlokaler kan tillkomma vid önskemål från Vårdhygien. Vid screeningodling från sår, urin etc var god se respektive provtagningsanvisning för information om provtagning/provmaterial.
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00