ESBL och ESBLcarba, screening

Indikation

Provtagning för ESBL och ESBLcarba sker i enlighet med riktlinjer framtagna i respektive region.

Riktlinjer för provtagning av anmälningspliktiga resistenta bakterier inom Region Stockholm finns här

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab

Metod

Selektiv odling

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

ESBL-screening består av två analyser:

  1. ESBL- och ESBLcarba-screening
  2. Enbart ESBLcarba-screening. Analysen kan användas vid vid smittspårning där ett indexfallet av ESBLcarba är känd.

Odling för andra bakterier beställs separat, se aktuella provtagningsanvisningar. 

Uppgifter som behövs vid smittspårning
Uppgift om indexbakterier (t.ex E. coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter eller P. aeruginosa) samt MIC för meropenem anges på remissen. Bakteriens MIC för meropenem är särskilt viktig vid MIC < 0,25mg/L då alternativ diagnostik kan behövas. Laboratoriet där indexbakterien hittades eller Vårdhygien i respektive region kan hjälpa till med dessa uppgifter.

Laboratoriet behöver även information om hur många screeningodlingar som planeras. Detta är viktigt för att laboratoriet ska kunna beställa hem substrat för screening. Kontakta laboratoriet på tfn: 08-123 191 20. 

Provtagning

Bilder på materiel

Faeces

Provtagningsmateriel: Bakt. set med rosa kork. Förpackningen innehåller förutom provtagningsrör en provtagningspinne.

Beskrivning:

  • Provtagningspinnen doppas direkt i faeces som samlats på ett papper eller i ett kärl. Stoppa pinnen i provtagningsröret.
  • Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken ordentligt.
 

Övrigt provmaterial

I samråd eller efter önskemål från Vårdhygien kan andra provmaterial undersökas. 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas vanligen efter 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan ofta lämnas snabbare än positiva.

ESBLcarba
Vid misstanke om ESBLcarba preliminärbesvaras provet, innan verifiering och utökad resistensbestämning. Remittent samt Vårdhygien informeras per telefon. Aktuell resistensgen och MIC i mg/L för meropenem anges alltid på svaret. 

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

ESBLcarba tillhörande familjen Enterobacteriaceae ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen. 

Alternativa sökord

  • Extended spectrum beta-lactamase
  • ARB
  • MRB.
Senast uppdaterad

8 februari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00