EBV, antikroppar (S-)

System S-
Specialitet Klininsk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum
Indikation/Bedömning Misstanke om aktuell mononucleos (körtelfeber).
Material/Provtagning Gelrör, gul propp.


Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.
Svarsrutin Svarstid ca 1 vecka.
Övrigt I allmänhet räcker ett prov för diagnos. Förekomst av EBNA-antikroppar talar för tidigare genomgången ingektion medan EBV-VCA-IgM-antikroppar stöder aktuell infektion.
Positiva svar kommenteras. Korsreaktivitet med CMV-IgM kan förekomma.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00