Epstein–Barr-virus (EBV), antikroppar

System S-
Specialitet Klininsk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel 08-123 191 20
Pappersremiss Serologi
Remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum
Indikation Misstanke om aktuell mononukleos (körtelfeber).
Provtagning Gelrör, gul propp.


Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn ska serum avskiljas före transport.
Svarsrutin Svarstid 3-5 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.
Övrigt

I allmänhet räcker ett prov för diagnos. Förekomst av EBNA-antikroppar talar för tidigare genomgången ingektion medan EBV-VCA-IgM-antikroppar stöder aktuell infektion.

Korsreaktivitet med CMV-IgM kan förekomma.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00