Epstein–Barr-virus, antikroppar

Indikation

Misstanke om aktuell EBV-infektion (körtelfeber).

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab

Metod

Kemiluminiscens (CLIA), serologisk undersökning. Påvisning av IgG-antikroppar (EBNA, VCA) och IgM-antikroppar (VCA).

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Serologi. 

Ange kliniska symptom och insjukningsdatum.

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Om prov inte når laboratoriet inom 24 timmar från provtagning ska serum avskiljas före transport. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 3-5 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Förekomst av EBNA-antikroppar talar för en tidigare genomgången infektion. Förekomst av endast VCA IgM-antikroppar talar för en aktuell infektion. Positiva svar kommenteras.

Korsreaktivitet mellan EBV och CMV förekommer avseende IgM-antikroppar. 

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

I allmänhet räcker ett prov för diagnos.

Alternativa sökord

  • Mononukleos.
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00