Dermatofyter, DNA, PCR

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Symtom, lokalisation, utlandssmitta, utländsk härkomst (land).
Indikation/Bedömning

Dermatofytos, tinea, ringorm är en ytlig infektion i keratinhaltig vävnad som hud, hår och naglar. Den orsakas av keratinofila trådsvampar, t.ex. Trichophyton, Epidermophyton eller Microsporum arter.
Analysen påvisar dermatofyt-DNA (gruppgemensam) och specifikt DNA för T.rubrum, T.interdigitale, T.tonsurans, T.violaceum och Microsporum (gruppgemensam för Microsporumarter). I vissa fall görs en komplettering med odling.

Material/Provtagning

Hudskrap, hår eller naglar i sterilt tomt glasrör.

 

 

 

 

 

Hudskrap

Tvätta med desinfektionsmedel före provtagning. Skrapa ett par knivsuddar material från kanten av hudförändringen.

Hår

Skrapa från fjällning i hårbotten, hårstrån rycks ut med pincett så att roten följer med.

Nagelskrap/Naglar

Nageln tvättas med desinfektionsmedel före provtagning. Skrapa ett par knivsuddar material från nagelplattan och under nageln, djupt på angripet ställe.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl eller rumstemperatur i väntan på transport.

Svarsrutin

Svar på DNA lämnas efter 2-4 arbetsdagar.
Odling: Positiva svar så snart växt framkommit, odling pågår i 3 veckor.

Övrigt Vid misstanke Malassezia (Pityriasis) beställes separat analys, mikroskopi.
Vid misstanke jästsvamp-/mögelsvampinfektion beställes separat analys, odling.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00