Dermatofyter

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Symtom, provlokalisation, utlandssmitta, utländsk härkomst (land).
Indikation

Dermatofytos, tinea, ringorm är en ytlig infektion i keratinhaltig vävnad som hud, hår och naglar. Den orsakas av keratinofila trådsvampar, t.ex. Trichophyton, Epidermophyton eller Microsporum.
Analysen påvisar dermatofyt-DNA (gruppgemensam) och specifikt DNA för T. rubrum, T. interdigitale, T. tonsurans, T. violaceum och Microsporum (gruppgemensam för Microsporumarter).

I vissa fall kompletteras undersökningen med odling.

Provtagning

Hudskrap, hår eller naglar i sterilt tomt glasrör.

Hudskrap

Tvätta med desinfektionsmedel före provtagning. Skrapa ett par knivsuddar material från kanten av hudförändringen.

Hår

Skrapa från fjällning i hårbotten, hårstrån rycks ut med pincett så att roten följer med.

Nagelskrap/Naglar

Nageln tvättas med desinfektionsmedel före provtagning. Skrapa ett par knivsuddar material från nagelplattan och under nageln, djupt på angripet ställe.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl eller rumstemperatur i väntan på transport.

Svarsrutin

Dermatofyt-DNA: Svar lämnas efter 1-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Odling: Positiva svar lämnas så snart växt framkommit. Odling pågår i 3 veckor.

Övrigt Vid misstanke om Malassezia (Pityriasis) beställes separat analys: mikroskopi.
Vid misstanke jästsvamp-/mögelsvampinfektion beställes separat analys: odling.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

11 december 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00