Deamiderat gliadin-ak (IgG) (S-)

Antikroppar mot deamiderat gliadin, IgG (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

S-Deamiderat gliadin-ak (IgG) används som komplement till S-Transglutaminas-ak (IgA) vid IgA-brist. IgA-antikroppar mot transglutaminas (S-Transglutaminas-ak (IgA)) rekommenderas som förstahandsval vid misstanke om celiaki. Detta gäller för alla åldrar, dvs. även för barn <2 års ålder. IgG antikroppar mot transglutaminas och deamiderat gliadin (DGP) kan övervägas om S-Transglutaminas-ak (IgA) är negativt men misstanken om celiaki kvarstår. Vid analys av S-Transglutaminas-ak (IgA) sker automatiskt en screening för IgA-brist. Vid låg koncentration av S-IgA kompletteras automatiskt med S-Transglutaminas-ak (IgG) och S-Deamiderat gliadin-ak (IgG).

Se nationellt vårdprogram för Celiaki: >>>

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Referensintervall
Negativ < 7 kE/l
Gränsvärde 7 - 10 kE/l
Positiv > 10  kE/l
EDI-kod NPU08944
Senast uppdaterad

24 februari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00