Deamiderat gliadin-ak (IgG) (S-)

Antikroppar mot deamiderat gliadin, IgG (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG) rekommenderas som förstahandsval vid misstanke om celiaki. Detta gäller för alla åldrar, dvs. även för barn <2 års ålder. Antikroppar mot deamiderat gliadin (DGP) kan övervägas om anti-tTG är negativt men misstanken om celiaki kvarstår.
Vid analys av S-Transglutaminas-ak(IgA) sker automatiskt en screening för IgA-brist. Vid låg koncentration av S-IgA kompletteras automatiskt med S-Deamiderat gliadin-ak (IgG).

Se även SKI:s nationella rekommendationer för klinisk immunologisk diagnostik av celiaki: >>

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Referensintervall
Negativ < 7 kE/l
Gränsvärde 7 - 10 kE/l
Positiv > 10  kE/l
EDI-kod NPU08944
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00