Cytomegalovirus, antikroppar (S-)

CMV, antikroppar

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom och sjukdomstid.
Indikation/Bedömning

Misstanke om primär CMV-infektion.

Vid provtagning av patienter med immunosuppressiv sjukdom där reaktiverad sjukdom misstänks v.g. ta kontakt med laboratoriet för val av provtagningsmaterial och analysmetod.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger ett dygn bör serum avskiljas före transport.

Svarsrutin Svarstid ca 1 vecka.
Provet undersöks med avseende på IgG-och IgM-antikroppar. Påvisade IgG-antikroppar talar för en tidigare genomgången infektion, IgM-antikroppar för aktuell primär CMV infektion.
På grund av korsreaktivitet mellan EBV och CMV kan testen utfalla positivt även vid primär EBV infektion. Positiva svar kommenteras.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00