Cytomegalovirus (CMV), antikroppar

Indikation

Misstanke om primär CMV-infektion.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab

Metod

Kemiluminiscens (CLIA), serologisk undersökning. Påvisning av IgG- och IgM-antikroppar.

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Serologi. 

Ange kliniska symptom och insjukningsdatum.

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Om prov inte når laboratoriet inom 24 timmar från provtagning ska serum avskiljas före transport. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 3-5 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Provet undersöks med avseende på IgM- och IgG-antikroppar.

Förekomst av IgG-antikroppar talar för en tidigare genomgången infektion. Förekomst av endast IgM-antikroppar talar för en aktuell primär CMV-infektion. Korsreaktivitet mellan EBV och CMV förekommer. 

Positiva svar kommenteras.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00