Clostridium difficile, toxinpåvisning

 

System  
Specialitet Mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom och ev. antibiotikabehandling. Ange om provet varit fryst.
Laboratoriet har även möjlighet att på särskild frågeställning, t.ex vid utredning av ett vårdrelaterat utbrott eller vid en mycket svår sjukdomsbild, analysera provet för C.difficile 027. Vänligen kontakta Aleris Medilab per telefon om så önskas. Positiva prover sparas frysta i 14 dagar.
Indikation/Bedömning

- Misstanke om antibiotika-associerad diarré (ADD).
- Misstanke om pseudomembranös kolit.

Då det finns symtomfria bärare ska provet bara tas på patienter med symtom, diarré, och anamnes som talar för C.difficile infektion.

Material/Provtagning

Sterilt plaströr utan tillsats med sked, transporthylsa om provet postas.
Se anvisning.

 

 

 

 

Fem skedar faeces förs ner i röret. Provet bör anlända till laboratoriet inom 24 timmar för att vara bedömbart.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Prov som inte beräknas nå laboratoriet inom 24 timmar fryses i 
 -20° C i väntan på transport.

Svarsrutin

Provet analyseras med avseende på toxinproduktion och om toxin för C.difficile påvisas i den primära analysen besvaras provet:

-       Clostridium difficile toxin A+B  Påvisat

 I de fall proverna är negativa för toxintesten men positiva för ett antigen, GDH, analyseras provet även med PCR. Om toxin B gen kan påvisas besvaras provet.

-       Clostridium difficile toxin B DNA Påvisat.

Svar lämnas vanligen 1-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet. Positiva svar på inneliggande patient telefonbesvaras, vänligen ange telefonnummer.
Övrigt Cirka 2–5 procent av befolkningen har bakterien i tarmen utan att visa tecken till sjukdom, och hos barn yngre än två år förekommer bärarskap i ännu högre grad.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00