Clostridioides (Clostridium) difficile, toxinpåvisning

 

System  
Specialitet Mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Kliniska symtom och ev. antibiotikabehandling. Ange om provet varit fryst.

Laboratoriet har även möjlighet att på särskild frågeställning, t.ex vid utredning av ett vårdrelaterat utbrott eller vid en mycket svår sjukdomsbild, analysera provet för C. difficile ribotyp 027. Vänligen kontakta laboratoriet per telefon om så önskas.
Indikation

Prov tas vid misstanke om:

  • antibiotika-associerad diarré (ADD)
  • pseudomembranös kolit.

Provet ska bara tas på patienter med diarré eller andra symtom och anamnes som talar för C.difficile-infektion. Symtomfritt bärarskap förekommer. Små barn är ofta asymtomatiskt koloniserade vilket gör att undersökning för C. difficile på barn under två år endast bör göras vid stark klinisk misstanke.

Provtagning

Sterilt plaströr utan tillsats med sked, transporthylsa om provet postas.
Se anvisning.

Fem skedar faeces förs ner i röret. Provet bör anlända till laboratoriet inom 24 timmar för att vara bedömbart.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Prov som inte beräknas nå laboratoriet inom 24 timmar fryses i 
 -20 °C i väntan på transport.

Svarsrutin

Provet analyseras med avseende på produktion av toxin A och B samt GDH-antigen. Om toxin för C.difficile påvisas i den primära analysen besvaras provet:

  • Clostridioides difficile toxin A+B Påvisat

 I de fall proverna är negativa för toxin men positiva för GDH analyseras provet även med PCR för påvisning av toxin B-genen. Om toxin B-gen kan påvisas besvaras provet:

  • Clostridioides difficile toxin B DNA Påvisat

Negativa prov besvaras:

  • Clostridioides difficile toxin A+B Ej påvisat
Svar lämnas vanligen 1-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet. Positiva svar på inneliggande patient kan telefonbesvaras, vänligen ange telefonnummer på remissen.
Övrigt Cirka 2–5 procent av befolkningen har bakterien i tarmen utan att visa tecken till sjukdom, och hos barn yngre än två år förekommer bärarskap i ännu högre grad. Positiva prover sparas frysta i 14 dagar.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

10 december 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00