Clostridioides (Clostridium) difficile

Specialitet Mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter

Ange kliniska symptom, nödvändig information om antibiotikabehandling och om provet varit fryst.

Laboratoriet kan, t.ex. vid utredning av ett vårdrelaterat utbrott eller vid en mycket svår sjukdomsbild, analysera provet för C. difficile ribotyp 027. 

Indikation

Misstanke om antibiotika-associerad diarré (ADD)

Misstanke om pseudomembranös kolit.

Provet ska bara tas på patienter med diarré eller andra symtom och anamnes som talar för infektion. Symtomfritt bärarskap förekommer. Små barn är ofta asymtomatiskt koloniserade vilket gör att undersökning för C. difficile på barn under två år endast bör göras vid stark klinisk misstanke.

Provtagning

Sterilt plaströr utan tillsats med sked.
Se anvisning.

Fem skedar faeces förs ner i röret.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Prov som inte beräknas nå laboratoriet inom 24 timmar fryses i 
 -20 °C i väntan på transport.

Svarsrutin

Svar lämnas vanligen 1-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.

Provet analyseras med avseende på produktion av toxin A och B samt GDH-antigen. Om toxin för C.difficile påvisas i den primära analysen besvaras provet:

  • Clostridioides difficile toxin A+B Påvisat

 I de fall proverna är negativa för toxin men positiva för GDH analyseras provet även med PCR för påvisning av toxin B-genen. Om toxin B-gen kan påvisas besvaras provet:

  • Clostridioides difficile toxin B DNA Påvisat

Negativa prov besvaras:

  • Clostridioides difficile toxin A+B Ej påvisat
Övrigt Cirka 2–5 procent av befolkningen är koloniserade med C. difficile utan att visa tecken till sjukdom, och hos barn yngre än två år förekommer bärarskap i ännu högre grad. Positiva prover sparas frysta i 14 dagar.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

10 december 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00