Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae (TWAR), DNA

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

Misstanke om luftvägsinfektion/pneumoni orsakad av Chlamydophila pneumoniae (TWAR). Med PCR-diagnostik kan bakterien påvisas tidigt i sjukdomsförloppet.

Material/Provtagning

Använd Virusset med grön kork, tjock pinne. Rotera pinnen kraftfullt över tonsiller och gombågar, försök även att skrapa från bakre svalgväggen. Det är viktigt att få med epitelceller eftersom bakterien lever intracellulärt.
Bryt av pinnen i provröret och skruva på korken, se provtagningsinformation på provförpackningens baksida.

Vid PCR-analys av M. pneumoniae, C. pneumoniae (TWAR) och B. pertussis kan samma prov användas till alla tre analyserna.Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarsrutin Svar lämnas 1-4 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00