Chlamydia trachomatis, DNA

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom, smittspårning, kontrollprov efter behandling.
Patientidentitet kan kodas om patienten så önskar. Resultat från kodade remisser är dock svåra att ta fram i efterhand.
Indikation/Bedömning

Symtom, partnerspårning, kontroll efter behandling, infertilitetsutredning. Analysen utförs med PCR som direkt påvisar Chlamydia trachomatis-DNA. Metoden detekterar även den s.k. muterade varianten. Vid behandlingskontroll kan PCR-analys utföras tre - fyra veckor efter avslutad behandling.

Material/Provtagning

Förpackning innehållande transportrör med transportmedium, orange kork, pipett samt en provtagningspinne, (Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®).

 

 

 

 

Rutinmässigt rekommenderas cervixprov/vaginalt prov eller urinprov från kvinnor och urinprov från män. I de fall diagnosen är särskilt angelägen kan känsligheten i testen ökas genom cervix-/vaginalprov i kvinnans urin.

Om samtidig provtagning för chlamydia PCR och gonorréodling avses, ta alltid prov för gonorréodling först.

Kvinnor

Urinprov

Patienten ska inte ha kastat vatten de senaste två timmarna.
- Första portionen urin samlas i en ren mugg. 
- C:a 3 mL av urinen förs över till transportröret med orange kork med hjälp av pipetten som medföljer kitet.
-Kontrollera att nivån efter tillsats av urin når upp till fönstret på transportröret.
OBS! Urinens nivå får inte vara under eller ovanför fönstret.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Cervixprov

- Rengör portio med en bomullspinne som sedan slängs.
- För provtagning används provtagningspinnen i kitet. För in den bomullsförsedda ändan av pinnen i endocervix.
- Rotera pinnen 15 – 30 sekunder.
-Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Vaginalprov (även självprovtagning)

Se anvisning

 - För in provtagningspinnen som medföljer kitet c:a 4 cm in i vagina.
- Rotera pinnen utmed vaginalväggen i 15 – 30 sekunder.
-Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Urinprov + cervix-/vaginalprov

- Urinprov tages enligt ovan i uppsamlingskärl.
- Cervix-/vaginalprov tages som beskrivs ovan med provtagningspinnen som medföljer kitet.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Tillsätt därefter c:a 3 mL av urinprovet med pipetten.
- Kontrollera att nivån efter tillsats av urin når upp till fönstret på transportröret.
OBS! Urinens nivå får inte vara under eller ovanför fönstret.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

 

Män

Urinprov

Provet tas enligt ovan vad som beskrivs som urinprovtagning för kvinnor.

Uretraprov

- För in provtagningspinnen som medföljer kitet    2 – 4 cm upp i uretra.
- Rotera pinnen 2 – 3 sekunder.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

 

Kvinnor och män

Rektumsekret

-Provtagning sker via proctoskop (OBS! Inget handskslem).
- Snurra provtagningspinnen mot slemhinnan.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Svalgsekret

- Rotera pinnen mot bakre svalgväggen.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Ögonsekret

- Flouresceinsalva/droppar får ej användas innan provtagning.
- Torka bort ev. purulent sekret.
- Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Nasopharynx-aspirat

- Prov tas på nyfödda barn med misstänkt Chlamydia trachomatis-infektion.
- Till provtagningen används trakealsugset och sugkateter No8/sond.

Med vakuumsug

- Koppla sugkatetern till det lilla munstycket på sugsetet och en vakuumsug till det stora munstycket.
- För in katetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre nasopharynx.
- Sug till nasopharynxsekret syns i sugkatetern.
- Sug efter med två till tre mL koksaltlösning, ner i röret.
- Skruva på locket noggrant så att röret inte läcker.

Med 10 – 20 mL spruta:
- Koppla sprutan till sugkatetern, i övrigt som ovan vid provtagning med vakuumsug.

 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl eller rumstemperatur upp till 14 dagar i väntan på transport.

Svarsrutin

Svar lämnas 1-2 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Anmälningsplikt och kontaktspårningsansvar råder för behandlande läkare.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00