Chlamydia (Chlamydophila)- och Mycoplasma pneumonie, IgG och IgM

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande Laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet, efter telefonkontakt med Aleris Medilab, klinisk mikrobiologi, tel 08-123 191 20.
Övrigt

Aleris Medilab utför fr. o. m 2019-01-01 inte serologi (IgM och IgG) av Chlamydia (Chlamydophila)- och Mykoplasma pneumoniae. Det finns bättre diagnostik och i första hand rekommenderas PCR-analys från luftvägarna.
Var god se Aleris Medilabs provtagningsanvisningar:
Mycoplasma pneumoniae, DNA, eller
Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae (TWAR), DNA.

Karolinska Universitetslaboratoriet utför serologi för Chlamydia (Chlamydophila) - och Mycoplasma pneumoniae i de sällsynta fall analyserna kan vara indicerade. Ingen av analyserna utförs rutinmässigt och de kan inte heller beställas via elektronisk beställningskatalog eller på Karolinska Universitetslaboratoriets pappersremiss. Önskas någon av de serologiska analyserna vill Karolinska Universitetslaboratoriet att remitterande läkare först kontaktar Klinisk Mikrobiologi, Aleris Medilab, 08-12319120.

I de fall beställning kommer på Aleris Medilabs nuvarande pappersremiss (där analysen fortfarande finns kvar) kommer vi att spara provet men inte automatiskt skicka det vidare till Karolinska Universitetslaboratoriet. Vi besvarar analysen:
”Analysen utförs inte längre på Aleris Medilab, se Labinfo 2018-12-10. PCR-analys (prov från luftvägarna) är förstahandsval vid diagnostik av M. pneumoniae och C. pneumoniae. Detta prov sparas i en vecka för eventuell vidare transport till Karolinska Universitetslaboratoriet. Remitterande läkare kan vid önskemål om antikroppsdiagnostik kontakta Laboratorieläkare eller Laboratoriechef på Aleris Medilab, telefon 08-12319120.” 

Senast uppdaterad

14 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00