Cervixcytologi - vätskebaserad cytologisk diagnostik

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande labratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk patologi och cytologi, 
tel. 08-123 192 00
Remiss  Pat-Cyt M0010
Material/Provtagning

Provtagningsmateriel:
Plastspatel
Cervixborste
Burk med fixeringsvätska PreservCyt solution.

Provtagning:

Provet tas normalt från tre ställen: fornix, portio och endocervix (cervixkanalen).
Fornix skrapas med cervoxspatel och sekretet vispas ordentligt runt i fixeringsvätskan 10 varv så att botten på burken vidröres. 
Provet från portio tas på samma sätt med med ny spatel.
Provet från endocervix tas med cytobrush och borsten trycks mot burkens vägg och rörs runt 10 varv.

Viktigt:
att cellmaterialet omgående överförs från spatel/borste till vätskan genom omrörning tio gånger. Spatel/borste får ej föras ner i burken och lämnas där utan omrörning för då fastnar materialet på spateln/borsten.

Skruva på locket på provburken och dra åt så att burkens och lockets svarta markeringar möts. 

Hantering/Hållbarhet Provburkar förvaras i rumstemperatur tills provet skickas till laboratoriet tillsammans med ifylld remiss.
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00