CDT (S-)

Kolhydratfattigt transferrin

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Markör för massivt alkoholmissbruk.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Referensintervall

< 2,5 %

Övrigt

Som komplement till CDT, immunkemisk metod, utför nu Aleris Medilab även CDT-analys med HPLC-metod.
Provtagning: Gelrör med gul propp.
Referensintervall: < 2,0 %
EDI-kod: SWE05394

EDI-kod ML200220
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00