CDT, HPLC (S-)

Kolhydratfattigt transferrin, HPLC-metod

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Markör för massivt alkoholmissbruk.
S-CDT analys i HPLC rekommenderas för att påvisa en kontinuerlig hög alkoholkonsumtion.  

Material/Provtagning

 Gelrör, gul propp.

Referensintervall

< 2,0 %

EDI-kod SWE05394
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00