Bronkialborstning

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk patologi och cytologi,
tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt-M0010
Material/Provtagning

Borstmaterialet strykes ut på objektglas, 1/3 av glasen fixeras omedelbart i 95% etanol och 2/3 lufttorkas. Det ska tydligt framgå om glasen är fixerade eller ofixerade.

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00