Borrelia, antikroppar

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Serologi
Remissuppgifter Anamnestisk information är mycket viktig för bedömningen. Symtom, insjukningsdatum, ev. antibiotikabehandling bör alltid anges.
Indikation
  • Misstanke om borrelios.

Prov för screeningundersökning utan specificerad frågeställning är ofta mycket svårbedömda eftersom många personer har antikroppar utan relation till aktuell sjukdom. Vid erytema migrans är cirka 60 % av patienterna antikroppspositiva, beronde på när provet tas i förloppet.

Provtagning

5 mL venblod i gelrör.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger ett dygn ska serum avskiljas före transport.
Svarsrutin

Svar lämnas 2-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Provet undersöks med avseende på IgM- och IgG-antikroppar.

Positiva svar kommenteras.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00