Borrelia

Indikation

Misstanke om borrelios.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab

Metod

Kemiluminiscens (CLIA), serologisk undersökning. Påvisning av IgG- och IgM-antikroppar.

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Serologi. 

Ange kliniska symptom, insjukningsdatum och eventuell antibiotikabehandling.

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Om prov inte når laboratoriet inom 24 timmar från provtagning ska serum avskiljas före transport. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 2-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Provet undersöks med avseende på IgM- och IgG-antikroppar.

Positiva svar kommenteras.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Prov för screeningundersökning utan specificerad frågeställning är ofta mycket svårbedömda eftersom många personer har antikroppar utan relation till aktuell sjukdom. Vid erytema migrans är cirka 60 % av patienterna antikroppspositiva, beronde på när provet tas i förloppet.

Alternativa sökord

  • Borrelia burgdorferi
  • Lyme disease
Senast uppdaterad

5 februari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00