Benmärg och blod

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk patologi och cytologi, tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt-BM-M0011
Speciella remissuppgifter Minimum av remissuppgifter är indikation för benmärgsprovtagning samt värden för Hb, LPK och TPK.
Material/Provtagning

Fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning.

Histologi/Cytologi

1. Material för histologisk undersökning (aspirerat material och/eller grovnålsbiopsi) fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning.
Angående indikation för grovnålsbiopsi, se nedan.

2. Utstryk från perifert blod: 3 stycken (lufttorkas).

3. Utstryk och/eller imprints från benmärg: 5 stycken (lufttorkas). Om av något skäl utstryken fixeras skall detta anges i kommentar till oss. Vid känd eller misstänkt blodsmitta skall detta anges med etikett på såväl provtagningskärl som remiss.

Immunfenotypning

Görs på material enligt ovan. Om färskt material tagits för flödesanalys (FACS).

Kontakta

Sektionen för Hematopatologi
Avdelningen för Patologi och Cytologi
CCK, R8:02, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
telefon 08-5177 45 22

Sektionen för Hematopatologi
Avdelningen för Patologi och Cytologi
F 48 Provinlämning, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
telefon 08-585 810 43

Sektionerna önskar bli förvarnad när material kommer att sändas. Materialet bör vara respektive laboratorium tillhanda före kl. 13.00.

Kromosomanalys

Vid begäran om sådan undersökning tillvaratas materialet enligt särskild provtagnings-anvisning från respektive speciallaboratorium.

Indikationer för grovnålsbiopsi

- Fall av misstänkt aplastisk anemi
- Fall av misstänkt myelodysplastiskt syndrom
- Vid stadieindelning av maligna lymfom *
- Misstanke föreligger om hemokromatos
- Misstanke föreligger om vaskulit
- I fall där tidigare punktion har misslyckats **
- I fall där jämförelse med tidigare gjord undersökning begärs och denna var grovnålsbiopsi

* Undantag kan göras om det föreligger leukemisk blodbild då ju alltid benmärgen är engagerad
**Aktuellt särskilt vid myelofibros, hårcellsleukemi, metastaser etc.

Krav på utbyte (grovnålsbiopsi): Enligt arbetsgruppen för hematopatologi inom EU bör biopsins sammanlagda längd ej understiga 2 cm.

Hantering/Hålbarhet

OBS! Skall förvaras och transporteras i rumstemperatur. Vid rätt fixering och förvaring har provet lång hållbarhet.

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00