Anti-ENA screening (S-)

Extraherbara nukleära antigen (screening), antikroppar mot

System S-
Specialitet Klinisk kemi Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid utredning av bindvävssjukdom, kollagenos och SLE.

Vid positiv ANA ≥25 enheter med kornigt eller homogent mönster utförs anti-ENA screening.

Vid positiv anti-ENA screening analyseras specificiteten mot de ingående antikropparna anti-SSA, anti-SSB, anti-centromer, anti-Scl-70, anti-RNP70, anti-RNP70(U1), anti-Sm, anti-Jo-1.

Enskilda antikroppar kan även beställas separat. Anti-SSA och anti-SSB finns förtryckta på remissen, de övriga beställs under ”Övriga analyser”.

Om gränsvärden erhålls vid stark klinisk misstanke om inflammatorisk systemsjukdom, kan det vara av värde att ta om prover efter en tid för att se om antikroppskoncentrationen är stigande.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Referensintervall

< 25 enheter

Övrigt Se vidare info för tolkning >>
EDI-kod ML200433
Senast uppdaterad

14 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00