Alkalisk fosfatas (S-)

ALP

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Rutinprov för diagnostik och uppföljning av lever-, gallvägs- och skelettsjukdomar.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 1 år 1,7 - 7,6
2 - 8 år 1,8 - 4,6
9 - 14 år 1,3 - 8,0
Flickor 15 - 18 år 0,61 - 3,7
Pojkar 15 - 18 år 1,1 - 5,3
Vuxna 0,6 - 1,8

Enhet: µkat/L

I tillväxtspurten kan dock betydligt högre värden ses.

EDI-kod NPU01144
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00