Albumin, natturin (tU-)

Mikroalbumin, natt

System tU-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange klockslag när urinsamling börjar och slutar samt urinvolym.
Indikation/Bedömning

Följs vid diabetes och hypertoni.

Material/Provtagning

Samla natturin under 12 timmar (ex 19.00-07.00) i dunk utan tillsats.
Se Instruktion för samling av 12 timmars natturin.

Hantering/Hållbarhet

Viktigt!

Skicka hela volymen alt. blanda, mät urinen och häll av cirka 5 mL i transportrör.
Skriv totalvolymen och ange klockslag med timmar och minuter för början och slut på urinsamlingen på remissen.
Förvara dunken i kyl under uppsamligsperioden.

Referensintervall

< 15 µg/minut

EDI-kod SWE05121
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00