Albumin (U-)

Mikroalbumin (U-)

System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Material/Provtagning

5 ml urin som stickprov i plaströr 75 x 13 mm.
Art.nr 116, se rekvisitionsblankett >> 

 

 

 

 

Rör med borsyretillsats skall ej användas.

Svarsrutin Analyseras dagligen
Referensintervall

< 20 mg/L

EDI-kod NPU19677
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00