ANF (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Övrigt Se ANA
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00