ACE (S-)

Angiotensin-1-konverterande enzym

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på sarcoidos.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 1 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet
Svarsrutin Analyseras 1 gång/vecka.
Referensintervall
0-2 år 0.09-1.41
3-7 år 0.14-1.29
8-14 år 0.10-1.51
15-17 år 0.14-0.88
> 17 år 0.30 – 0.90

 Enhet: µkat/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod ML100978
Senast uppdaterad

28 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00