Provsvar

Svaret på ditt prov får du av den läkare som har skrivit remissen.

Laboratoriet lämnar provsvar till den läkare som beställt provtagning. Om du som patient har frågor om provsvar hänvisas du till denne. Provsvar från laboratoriet är ofta svårtolkade om man saknar medicinsk kunskap och det är den remitterande läkaren som bäst kan förklara innehållet i provsvaret. 

Svarstider och rutiner skiljer sig beroende på vilken analys eller undersökning som utförts. 

För mer information om våra svarstider, se länkar nedan.