Välkommen till SYNLAB Medilab

Vi tillhandahåller högkvalitativa tjänster inom laboratoriemedicin. SYNLAB Medilab erbjuder analysrådgivning, provtagning, analys och tolkning av resultat. Vår verksamhet bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och är ackrediterad i enlighet med ISO 15189. 
Aktuell information

Aktuell information och nyheter om vår verksamhet.

För dig som patient

Information om provtagningar, närlaboratorier och eventuella förberedelser.

Provtagningsanvisningar

Analysinformation och provtagningsanvisningar.

För dig som remittent

Beställningar av material och transporter, information om remisser och svar, kvalitetsarbete etc.

Om oss

Om SYNLAB Medilab, fakturahantering, ackreditering etc.


Våra avdelningar

Klinisk kemi

Rutinanalyser samt mer avancerade specialanalyser
På kliniskt kemiska laboratoriet erbjuder vi ett brett sortiment av såväl vanliga rutinanalyser som andra mer...

Klinisk mikrobiologi

Analyser och undersökningar inom bakteriologi, virologi, parasitologi och mykologi
Avdelningen för Klinisk mikrobiologi erbjuder ett omfattande sortiment av rutinanalyser och mer...

Klinisk patologi och cytologi

Punktionscytologi, exfoliativ cytologi
Medilabs service omfattar patologi med specialisering på bland annat dermatopatologi och gastrointestinal...