Förberedelser inför olika avföringsprover

Patienanvisningar för olika avföringsprover kan skrivas ut genom att klicka på länkarna.

 

Förberedelse inför provtagning med Actim Fecal Blood Test

 

Provtagningsanvisningar för avföringsprover till klinisk mikrobiologi. Odling och mikroskopi: