Förberedelser inför belastningar

Glukos och laktosbelastning utförs på våra närlaboratorier efter tidsbeställning.

Undersökningarna tar 1-2 timmar. För att få ett rättvisande resultat är vissa förberedelser nödvändiga.
Under respektive belastning kan patientinformation läsas och skrivas ut.