Svarsrutiner och provsvar

Med svarstid menas laboratoriets hanteringstid exklusive transporttid för prov och provsvar.

 

De svarstider som eftersträvas är följande:

  • Biopsimaterial och mindre operationspreparat 15-20 arbetsdagar.
  • Övriga (större) operationspreparat 15-20 arbetsdagar.
  • Punktioner från egen mottagning, svar inom en vecka.
  • Vaginalcytologiska prover 5-10 arbetsdagar.
  • Övriga cytologiska prover 5 arbetsdagar.

Snabbsvar

Svar angående inkommet fixerat biopsimaterial kan på begäran lämnas inom tre till fem arbetsdagar. Markera tydligt på remissen att snabbsvar önskas, gärna med röd etikett eller penna.

Provsvar kan bli fördröjda på grund av att större operationspreparat inte är fixerade och att specialfärgningar eller andra undersökningar behöver göras.
Fördröjning kan också uppstå vid ofullständigt ifyllda remisser och felaktigt märkta prover.

Elektroniska svar

De mottagningar som har journaldatasystem kan få sina provsvar överförda via EDI. För ytterligare information, se sidan Remisser och svar.

Erbjuds här:

Synlab Klinisk patologi och cytologi
Telefon: 08-123 192 00
Adress: Nytorpsvägen 28