DiBiCol

DiBiCol® - metod för test av inflammatorisk tarmsjukdom

 

Över 2 000 svenskar drabbas varje år av någon slags inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), framför allt Crohns sjukdom (CD) eller ulcerös kolit (UC).
Men en tredjedel riskerar att få fel diagnos – och därmed fel behandling.
InDex Pharmaceuticals unika diagnostiska test DiBiCol® är en metod för att klassificera IBD.

DiBiCol®, som lanseras i ett samarbete mellan Medilab och InDex, är en enkel och säker metod som dels skiljer mellan IBD och icke inflammatoriska tarmsjukdomar, dels mellan CD och UC. Testet har en säkerhet på mer än 90 procent och placerar sig därmed i en klass för sig. Detta är ett ovärderligt redskap för att ge en korrekt diagnos och därmed öka chanserna för rätt behandling av IBD-patienter.

Metoden, som utvärderats i tre omfattande kliniska studier med mer än 300 patienter, bygger på att sju olika markörgener analyseras med hjälp av RT-PCR följt av en speciellt designad algoritm för dataanalys. Analysen utförs på biopsier från inflammatoriskt aktiv tarmslemhinna. De sju generna aktiveras på olika sätt vid inflammatoriska tillstånd, och via deras inbördes relation kan man avgöra sannolikheten för vilken sjukdom som patienten lider av.

DiBiCol®-testet kan användas vid ett antal olika analystillfällen:

- Nya patienter med IDB-liknande symptom
- Fall med obestämbar IDB (IBDU)*
- Fall med Interminate Colitis (IC)**
- Vid eventuell ändring av diagnos
- Inför planerad kirurgi för att konfirmera tidigare diagnos

Dessutom kan DiBiCol® tillhandahållas läkemedelsbolag som utför kliniska prövningar inom inflammatoriska tarmsjukdomar och på så sätt erbjuda bättre kvalitet på prövningarna tack vare noggrannare klassificering av sjukdomarna.

 

Frågor om metoden, kontakta:

InDex Pharmaceuticals AB
08-508 847 30
info@indexpharma.com

Erbjuds här:

Medilab Klinisk patologi och cytologi
Telefon: 08-123 192 00
Adress: Nytorpsvägen 28