DiBiCol

DiBiCol® - metod för test av inflammatorisk tarmsjukdom har utgått ur analyssortimentet

 

Då InDex Pharmauticals sedan 2020-09-30 inte längre utför analysen har den utgått ur analyssortimentet.

Vid frågor, kontakta:

Medilab Klinisk patologi och cytologi
Telefon: 08-123 192 00
Adress: Nytorpsvägen 28